Cursus BS Verdieping in beeld 16-01-15

Jan Vernooij

Nature Photography

Cursus verdieping in beeld 16 januari 2015

 

Op de 1e cursusdag zijn we op een particulier landgoed op de Veluwe, met verschillende soorten bos, waaronder ook imposante sparren, heide en indrukwekkende mosformaties. Hier zullen we ons in het veld gaan oriënteren op het herkennen en documenteren van de processen die zich buiten afspelen. Leerdoel is verdieping in het detail en bewustwording ervan, eerst inhoudelijk daarna visueel. Op basis van inhoud vragen formuleren en dan pas naar beeld toe werken. De kiem is gelegd voor nieuwe inspiratie.

 

Jan Vernooij

PS Door op de gekozen afbeelding te klikken, komt U rechtstreeks op die pagina !!!

Verwondering van het Landschap

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © All Rights Reserved Jan Vernooij - Maarsbergen

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________