JAN VERNOOIJ

Nature Photography


Landschapsfotografie


Visie is veel meer dan alleen het landschap zien, maar meer hoe jij een landschap met al zijn elementen als individu ervaart. Je eigen persoonlijkheid en achtergrond bepalen dus waarom bepaalde landschappen jou zo fascineren . We onderscheiden de: Registerende, Abstracte en Verhalende landschapsfotografie. Voorspelbaarheid is de grote kracht van de klassieke landschapsfotografie en gelijk een valkuil, want voorspelbaarheid kan saai worden.In de fotografie bij abstracte overheerst kunst vorm en kleur de inhoud zodanig dat je niet meer ziet wat het is. Bij abstracte landschapsfotografie spelen de emotie en de beleving van de fotograaf een overheersende rol. Bij verhalende fotografie ligt de nadruk echter niet zozeer op sfeer en emotie. Maar meer op de samenhang van de elementen in het landschap. Het maakt niet uit waar je een foto maakt, alleen je moet je ogen goed openhouden.   De compositie is zeer belangrijk voor een beeld. Volgens het woordenboek is compositie een ordening tot één geheel.


Jan Vernooij
anders gezien


  J A N  V E R N O O IJ

info@fotojanvernooij.nl | www.fotojanvernooij.nl

PS Door op de  gekozen afbeelding te klikken, komt U rechtstreeks op die pagina !!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


    Copyright  © All Rights Reserved:  Jan Vernooij - Maarsbergen


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________