Cursus verdieping in beeld 8 februari 2015


Op de 2e cursusdag zijn we in de Ooijpolder, waar we de Galloways runderen maar ook Konikspaarden aan treffen .          Hier zullen we ons in het veld gaan oriënteren op de Klitten en weerhaakjes op de Gallowys. Verder het herkennen en documenteren van de processen die zich buiten afspelen in de Ooijpolder .   Leerdoel is verdieping in het detail en bewustwording ervan, eerst inhoudelijk daarna visueel. Op basis van inhoud vragen formuleren en dan pas naar beeld toe werken. 


Jan Vernooij


anders gezien


  J A N  V E R N O O IJ

info@fotojanvernooij.nl | www.fotojanvernooij.nl

PS Door op de  gekozen afbeelding te klikken, komt U rechtstreeks op die pagina !!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


    Copyright  © All Rights Reserved:  Jan Vernooij - Maarsbergen


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________