Cursus verdieping in beeld   16 januari 2015


Op de 1e cursusdag zijn we op een particulier landgoed  op de Veluwe, met verschillende soorten bos, waaronder ook imposante sparren, heide en indrukwekkende mosformaties. Hier zullen we ons in het veld gaan oriënteren op het herkennen en documenteren van de processen die zich buiten afspelen. Leerdoel is verdieping in het detail en bewustwording ervan, eerst inhoudelijk daarna visueel. Op basis van inhoud vragen formuleren en dan pas naar beeld toe werken. De kiem is gelegd voor nieuwe inspiratie.


Jan Vernooij

anders gezien


  J A N  V E R N O O IJ

info@fotojanvernooij.nl | www.fotojanvernooij.nl

PS Door op de  gekozen afbeelding te klikken, komt U rechtstreeks op die pagina !!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


    Copyright  © All Rights Reserved:  Jan Vernooij - Maarsbergen


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________